VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Trường hợp cụ thể

Tùy thuộc vào tình hình công nghiệp và công việc cụ thể, có thể có một quy trình cụ thể cho một quốc gia nước ngoài làm việc tại Canada một cách hợp pháp.

Ngoài phạm vi rộng của nội dung trong phần Công việc này, các trang sau đây chứa thông tin liên quan đến các tình huống công việc cụ thể ở Canada. Chỉ cần nhấp vào bên dưới trên phần có liên quan đến bạn để tìm hiểu thêm.

 

Tư vấn Hỗ trợ
top
top