VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Tôi là một doanh nghiệp Canada đang tìm cách thuê một công nhân nước ngoài

Nếu bạn là một nhà tuyển dụng Canada đang tìm cách thuê một công nhân từ nước ngoài , chúng tôi sẵn lòng tư vấn cho bạn về các bước thích hợp để đưa nhân viên đó đến Canada. Các chuyên viên Giấy phép Làm việc của chúng tôi sẽ thảo luận về nhu cầu kinh doanh của bạn với bạn, trình độ của nhân viên mà bạn có trong tâm trí, và các lựa chọn mà bạn có để đưa nhân viên đó đến Canada. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể cần phải nộp đơn xin đánh giá tác động thị trường lao động . Ngoài ra, có thể có các chương trình cụ thể được hướng đến việc giải quyết nhu cầu của bạn trên cơ sở nhanh thông qua miễn trừ , chẳng hạn như thông qua chuyển giao nội bộ công ty . Để xem những tùy chọn nào có sẵn cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay và cho chúng tôi biết về nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top