VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Tôi là công dân của Hoa Kỳ hoặc Mexico

Canada có mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ và Mexico, cho phép một số cá nhân làm việc tại Canada. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cho phép các cá nhân làm việc tại Canada theo giấy phép lao động của NAFTA . NAFTA được chia thành bốn loại, bao gồm các chuyên gia, chuyển giao nội bộ công ty , thương nhân và nhà đầu tư, và cho phép những cá nhân đó phá vỡ quy trình giấy phép làm việc truyền thống. Liên hệ với chúng tôi hôm nay , và hãy chắc chắn để lưu ý rằng bạn là một công dân của Hoa Kỳ hoặc Mexico.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top