VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Nhà đầu tư nhập cư

Tùy thuộc vào giá trị thực, khả năng và sự sẵn lòng đầu tư vào Canada, các kỹ năng quản lý và sự nhạy bén trong kinh doanh của bạn, đầu tư vào Canada có thể là một con đường định cư vĩnh viễn.

Nếu bạn đang tìm kiếm để đầu tư vào nền kinh tế Canada, chính phủ Canada, cũng như một số tỉnh của Canada, trình bày một số lựa chọn hấp dẫn.

  • Chương trình đầu tư Quebec

    Nhà đầu tư Quebec nhập cư Canada cho phép các nhà đầu tư nhập cư đủ điều kiện cư trú tại Quebec để xin Visa Canada (Nhập cư vĩnh viễn) bằng cách đầu tư $ 800,000 CAD không có rủi ro thông qua trung gian tài chính được chấp thuận hoặc tài trợ khoản đầu tư đó. Lưu ý: ứng viên đủ điều kiện với khả năng tiếng Pháp trung cấp nâng cao được miễn hạn ngạch và có thể gửi đơn đăng ký cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top