VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Lĩnh vực

Đối với lao động nước ngoài và người sử dụng lao động như nhau, điều quan trọng là phải đi qua các kênh thích hợp trước khi việc làm tạm thời ở Canada có thể bắt đầu.

Canada đang tích cực tìm kiếm công nhân và chuyên gia nước ngoài để giúp phát triển lực lượng lao động quốc gia mạnh mẽ của mình. Trong phần Công việc này, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cập nhật nhất về làm việc tại Canada cho tình huống cụ thể của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, để làm việc tại Canada, công nhân nước ngoài sẽ cần giấy phép lao động . Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể làm việc tại Canada mà không có giấy phép lao động . Ngoài ra, có nhiều cách khác để làm việc tại Canada mà không trải qua quy trình đăng ký giấy phép lao động truyền thống, bao gồm giấy phép lao động được cấp cho ngày nghỉ , giấy phép làm việc sau đại học hoặc giấy phép được cấp theo các điều ước quốc tế, chẳng hạn như  NAFTA .

Tư vấn Hỗ trợ
top
top