VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Kinh doanh tự do

Chính phủ Canada, cũng như chính phủ của tỉnh Quebec, cung cấp các chương trình nhập cư cho các cá nhân tự làm chủ trong một số ngành công nghiệp.

  • Chương trình người tự làm chủ liên bang

    Để đủ điều kiện nhập cư vào Canada theo Chương trình Người tự làm chủ, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có kinh nghiệm nông nghiệp, nghệ thuật hoặc thể thao phù hợp sẽ cho phép người nộp đơn tự làm chủ thành công tại Canada và đóng góp cho lĩnh vực của mình.

  • Quebec tự kinh doanh loại

    Danh mục di dân Canada của Quebec được thiết kế để cho phép các cá nhân đủ điều kiện có cơ hội nhận được thường trú tại Canada miễn là họ có thể tự thiết lập tại tỉnh Quebec bằng cách thực hành thương mại hoặc nghề nghiệp cho tài khoản của họ.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top