VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Kinh doanh

Nếu bạn là một người kinh doanh hoặc người quản lý muốn di cư sang Canada, chính quyền liên bang và tỉnh bang của Canada cung cấp một số tùy chọn có thể cho phép bạn nhanh chóng theo dõi quá trình nhập cư của Canada.

Để có cái nhìn tổng quan về các chương trình nhập cư kinh doanh hiện có tại Canada

Nhập cư vào Canada: Giới thiệu

Thông qua các chương trình nhập cư hạng thương gia của Canada, Canada nhằm mục đích thu hút các cá nhân có khả năng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Canada. Các chương trình này được cung cấp với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện thị trường việc làm bằng cách thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân và cá nhân tự làm chủ từ bên ngoài Canada với vốn đầu tư mạo hiểm, doanh thu đáng kể và kỹ năng kinh doanh.

Doanh nghiệp nhập cư cũng tìm cách phát triển các cơ hội thương mại mới ở Canada và cải thiện khả năng tiếp cận của Canada đối với các thị trường nước ngoài đang phát triển bằng cách chào đón các công dân nước ngoài quen thuộc với các thị trường đó và các yêu cầu và phong tục độc đáo của họ.

Nếu tùy chọn này phù hợp với kinh nghiệm và mục tiêu của bạn, có một số con đường nhập cư để bạn chọn. Tùy thuộc vào nơi bạn có kế hoạch cư trú, bạn có thể chọn đăng ký thông qua một trong các chương trình được cung cấp bởi một tỉnh cụ thể, chẳng hạn như các chương trình nhập cư của Quebec, hoặc bởi chính phủ liên bang.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top