VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Diễn đàn

Lưu ý đối với người dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ: Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang dành riêng của chúng tôi về Di chuyển đến Canada từ Hoa Kỳ

Công nhân ở Hoa Kỳ trên thị thực H1-B cũng có thể ghé thăm trang của chúng tôi dành cho Người giữ H1-B tại Hoa Kỳ để chuyển sang Canada

Chính quyền liên bang và tỉnh của Canada liên tục cập nhật các chương trình của họ để đảm bảo rằng nhập cư Canada thành công, cả đối với những người mới đến và Canada

Hiện có hơn 60 chương trình dành cho di dân đến Canada. Vì lý do đó, con đường dẫn tới nhập cư Canada của mọi người sẽ là duy nhất.

Tư vấn Hỗ trợ
top
top