VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Đề cử cấp tỉnh

Đề cử cấp tỉnh là một lựa chọn theo dõi nhanh quan trọng đối với thường trú nhân của Canada.

Các Chương trình Đề cử của Tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đề cử những cá nhân muốn di cư sang Canada và những người quan tâm đến việc định cư tại một tỉnh cụ thể

.

Mỗi tỉnh của Canada (trừ Quebec , trong đó có một hệ thống lựa chọn khác nhau ) và hai vùng lãnh thổ có Chương trình Chỉ định Tỉnh riêng của họ. Các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia ký thỏa thuận với Di dân, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho phép họ chọn người nhập cư đáp ứng các yêu cầu mà họ đã đề ra.

 

Tư vấn Hỗ trợ
top
top