VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Con đường từ du học đến định cư

Ngoài ra, sinh viên quốc tế tại Canada có thể:

  • làm việc đến 20 giờ mỗi tuần trong khi ở trường, và trên cơ sở toàn thời gian trong giờ nghỉ học;
  • có được giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong thời gian tương đương của các nghiên cứu sau khi chương trình được hoàn tất thành công, cho phép sinh viên ở lại Canada trong nhiều năm trước khi trở thành thường trú nhân;
  • mang theo một người phối ngẫu đi kèm hoặc một đối tác pháp luật chung đến Canada trên giấy phép làm việc toàn thời gian mở, cho phép họ làm việc cho bất kỳ chủ nhân nào;
  • mang theo các trẻ vị thành niên đi cùng du học tại Canada với cùng tốc độ mà người Canada trả; và
  • trở thành hội đủ điều kiện cho thường trú nhân của Canada, hoặc thông qua Chương trình Đề cử của Tỉnh bang, thông qua hệ thống nhập cư của Quebec, hoặc thông qua hệ thống tuyển chọn nhập cảnh Express Entry.

 

Tư vấn Hỗ trợ
top
top