VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Chương trình thí điểm xuất nhập cảnh Đại Tây Dương

Chương trình thí điểm xuất nhập cảnh Đại Tây Dương là một tính năng mới trong bối cảnh nhập cư của Canada.

Thông qua chương trình này, chính phủ liên bang - cùng với các chính phủ Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, và Đảo Prince Edward - nhằm chào đón gần 7.000 người mới đến và gia đình họ đến vùng Đại Tây Dương của miền Đông Canada trong ba năm tới. Phần lớn khu vực này đôi khi được gọi là 'Maritimes'.

 

Tư vấn Hỗ trợ
top
top