VISA TO CANADA

RCIC member #R515604 in Canada

Danh mục

Bảo trợ

Nhiều công dân Canada và thường trú nhân đã yêu những người ở nước ngoài mà họ muốn họ có thể mang đến Canada.

Chính phủ Canada cung cấp một số cách để cho phép giấc mơ này trở thành hiện thực dưới lớp Tài trợ Gia đình. Các chương trình Tài trợ Gia đình của Gia đình Canada là một số chương trình đoàn tụ gia đình hào phóng nhất trong thế giới phát triển. Sau khi tất cả, chính phủ Canada cam kết giữ gia đình với nhau bất cứ khi nào có thể.

Có một số mối quan hệ đủ điều kiện cho Tài trợ Gia đình, bao gồm vợ / chồng và các đối tác pháp luật chung , cha mẹ và ông bà , và trẻ em phụ thuộc . Đối với cha mẹ và ông bà, đó cũng là chương trình Super Visa .

Tư vấn Hỗ trợ
top
top